Prazsky Krysarik findes i flere forskellige farver, men black/tan er originale farve, og er arveligt dominerende. Af andre farver findes Prazsky Krysarik i rød, gul, blå/tan, brun/tan, merle og lilla/tan.

Merle blev for første gang præsenteret af Dr. Petra Macku, på en udstilling i Kladno ’07. Der har været eksperimenteret i 10 år for at frembringe farven. Brun/tan er efterhånden også en farve vi ser mere og mere. Farven var sjælden for kun 10 år siden, og næsten umulig at skaffe herhjemme. Det brune gen er recessivt, og vil altid være ”svagere” end det sorte gen og vige derfra. Så parrer man en sort hund med en brun, vil hvalpene blive sorte, medmindre at den sorte hund bærer det brune gen.


Efterspørgslen på farvede hvalpe er i dag høj. Priserne kan derfor også ligge lidt højere end black/tan hvalpe, så man skal forvente, der både er lidt ventetid og en prismæssig forskel på de farvede hvalpe. De sjældne farver som blå og lilla kan koste op til 3 gange så meget som en almindelig black/tan hvalp.
Det er ikke umuligt at skaffe sig en farvet hvalp, men man skal kontakte de kenneler som tilbyder de konkrete farver.

SÆRLIGE HENSYN VED FARVEPARRINGER:

Når man parrer farvede gener med hinanden, skal man tage visse hensyn. For eksempel er der påvist at merle hunde ikke skal parre med en anden merle hund, da chancen for døvhed og øjensygdomme kan forekomme. Ligeledes frarådes det, at parre blå gener med andre blå gener, da denne kombination kan forsage allergier og medføre dårlig pels. Også gul skal man være særlig opmærksom på. Gul må ikke parres med gul, da det giver et svageligt afkom. For at få det bedste resultat, parres gul bedst med black/tan eller rød.

Rød, Brun/tan og Black/tan derimod, kan parres med alle farver.

 

En hvalp vil arve dens forældres gener, som så vil blande sig med hinanden. Dette afgør hvad farve hvalpen vil få.

En allel er en bestemt udgave af et gen, som findes på et bestemt sted i et kromosom. Når allelerne fra begge forældredyr sidder på samme sted på hvert af de to homologe kromosomer, danner de tilsammen genotypenfor hvalpen.

Har en hvalp to gange samme allel, så er den homozygot. Har hvalpen to forskellige alleler, så er den heterozygot.

Alleler kan være dominante eller vigende/recessive En heterozygot hvalp har den samme fænotype som homozygoten af den dominante allel. Den vigende allels fænotype kommer kun til udtryk, hvis hvalpen har to gange af den vigende allel, altså et fra hver forældredyr.

B = Dominerende gen (sort)

b = Recessive gen (Alle andre farver end sort)

Her er en oversigt over hvordan parringer statistisk vil udvikle sig med den dominante sorte farve og de resterende recessive farver.

T= tæve

H= Han

 

Demonstrationskasse:

Her ses at tæven har B og B, altså er sort homozygot og kun bærer det sorte gen og far også har B og B homozygot og derved også kun bærer det sorte gen. Derefter lægger man forældrenes bokstaver sammen, som giver resultaterne i hvalpekasserne. I dette tilfælde bliver alle hvalpene BB, som betyder at alle hvalpe bliver sorte, og kun bærer det sorte gen.

 

1.Her er tæven sort og bærer ikke gener for andre farver (homozygot). Hannen er sort, men bærer af det recessive brune gen (heterozygot). 50 % af hvalpene vil blive sorte og ikke bære det brune gen (homozygot), mens de resterende 50 % vil blive sorte, men bære det brune gen (heterozygot).

 

T/H

B

b

B

BB

Bb

B

BB

Bb

 

2. Tæven er sort og bærer ikke gener for andre farver (homozygot) og hannen er brun(homozygot). Her vil alle hvalpene blive sorte, men bærer af det brune gen (heterozygot).

 

T/H

b

b

B

Bb

Bb

B

Bb

Bb

 

3. Begge forældredyr er sorte, men bærer det brune gen (heterozygot). 1 hvalp vil blive sort og ikke være bærer af det brune gen (homozygot), 2 hvalpe vil blive sorte men bærer af det brune gen(Heterozygot). 1 hvalp vil blive brun (homozygot).

 

T/H

B

b

B

BB

Bb

b

Bb

bb

 

4. Begge forældredyr er brune (homozygot). Alle hvalpe vil blive brune (homozygot) 

 

T/H

b

b

b

bb

bb

b

bb

bb

 

Tæven er sort men bærer af det brune gen (heterozygot). Far er brun (homozygot). 50 % af hvalpene vil blive sorte, men bærer af det brune gen (heterozygot). De resterende 50 % vil blive brune (homozygot).

 

T/H

b

b

B

Bb

Bb

b

bb

bb

 

Denne genetik er lavet efter forskning og statistikker. Det kan sagtens udfalde anderledes.